Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný

Štatistiky

Návštevníkov: 3870764
Vianočná škola pohybu a zábavy

Toľko výkrikov, spontánnej radosti, prejavenej spokojnosti a smiechu ešte na škole nebolo...

Posledný vyučovací deň tohto roka sa niesol v atmosfére neformálneho, ale aktívneho učenia sa v oblasti zdravého životného štýlu. V spolupráci s agentúrou CREATIVO PRO Bratislava a OD Kaufland sme deťom pripravili krásny vianočný dar.

Zdravý, pohodový, zábavný, hravý, emocionálny, trochu hlučný ale originálny...
Čakali na nich rôzne pohybové zábavné aktivity a hry podporujúce spoluprácu, odvahu, pohybové zručnosti v telocvični a v cvičebniach, ktoré koordinovalo až 22 hostesiek.

Výživová poradkyňa viedla seminár o zdravej strave doplnený ochutnávkami ovocia a zeleniny. Tímová spolupráca bola viditeľná aj v edukačnom kvíze, spoločenských hrách, tvorivých dielniach, pri kreslení, lepení, vymaľovávaní a prácou s papierovými hrami. Vytiahni si paličku, Hod na cieľ, piškvorky, Ovocný twister, Drevený bowling, Veslovanie, veľké Človeče nehnevaj sa, Postav fľašu, XXX lyže, nácvik stability... to všetko malí i veľkí „pečiatkári“ absolvovali. Ale najviac zábavy bolo pri fotokútiku... veď posúďte!

P.S. 
Detská spontánna reflexia bola veľmi potešujúca. Ale za všetkých organizátorov z vedenia školy i agentúry pripájam vyjadrenie p. Janky Trebulovej, výživovej poradkyne:
„Veľká pochvala žiakom za ich prístup k prednáške, ale i k iným aktivitám. Vzorne počúvali, aktívne diskutovali, informovali sa o novinkách z oblasti výživy. Boli úžasní...“


<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 2