Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/2022

Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/2022

Názov krúžku Určený pre ... Vedúci krúžku
Tvorivé dielne
5. - 9. ročník
Mgr. Katarína Melicherová
Anglický dramatický klub
6. - 8. ročník
PaedDr. Eva Balážová
Mediálny krúžok
2. - 8. ročník
Mgr. Alena Zagrapanová, Mgr. Ľuboslava Bieliková
Turistický a športový krúžok
5. - 9. ročník
PaedDr. Marianna Močárová, Mgr. Branislav Poliačik
Učíme sa tvorivo (MAT a SJL)
IX. A, XI. B
Mgr. Helena Danková, Mgr. Jana Strhárska
FIE bunka
8. a 9. ročník
Mgr. Veronika Kalinová (školský psychológ)
Matematika prevažne vážne
6. - 8. ročník
Ing. Jana Chabadová
Krúžok regionálnej výchovy
5. - 9. ročník
Mgr. Emília Magnová
Robotický krúžok
5. - 9. ročník
Mgr. Maroš Hudík
Arteterapia
5. - 9. ročník
Ing. Jana Fekiačová, Mgr. Juliana Kružliaková
Ping-pong
5. - 9. ročník
Mgr. Tomáš Biman
Z rozprávky do rozprávky

1. ročník
2. ročník

Mgr. Aďka Golianová, Mgr. Mirka Lietavová,
Mgr. Jarka Bellová, Mgr. Tánička Valverde,
Mgr. Peťka Cútová

Mladý knihovník
1. - 9. ročník
Mgr. Ľubica Balciarová
Šachový krúžok
1. - 5. ročník

Bc. Agnesa Krsková,
Bc. Jana Moravčíková

Krúžok keramiky
1. - 4. ročník
Marcela Holeková
Futbalový krúžok
1. - 4. ročník
čítaj plagát nižšie
Výtvarný a literárno-dramatický
čítaj plagát nižšie
čítaj plagát nižšie
Detský spevácky zbor Štvorlístok
čítaj plagát nižšie
čítaj plagát nižšie
ponuka krúžkov QUOVADIS
čítaj plagát nižšie
čítaj plagát nižšie
Pozri si plagátiky, vyber si krúžok, kontaktuj vedúceho krúžku a zabav sa.