You are currently viewing OZNAM O NOSENÍ RÚŠOK

OZNAM O NOSENÍ RÚŠOK

  • Post category:Oznamy

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, učiteľom i žiakom, že od pondelka 04. 10. 2021 nebudú rúška povinné pre žiakov základných škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok je naďalej povinné v interiéri školy mimo uzavretého kolektívu (napríklad chodba, toalety). V prípade účasti na hromadných podujatiach zostáva nosenie rúšok pre deti povinné z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 250/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest zo dňa 01. 10. 2021.
Nosenie rúšok u detí naďalej odporúčame a považujeme ho za účinnú súčasť prevencie nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších nákazlivých respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a jej podobné ochorenia.

Mgr. Ľuboslava Bieliková