You are currently viewing Zloženie žiackej školskej rady 2021/2022

Zloženie žiackej školskej rady 2021/2022

Trieda Členovia
IV. A
Tobiáš WIEZIK
IV. B
Kristína HNILICOVÁ
IV. C
Ondrej LÁSKAVÝ
V. A
Filip STADTHERR
V. B
Daniela LEHOTSKÁ - podpredsedníčka ŽŠR
V. C
Nelly BAKŠOVÁ
VI. A
Ján RAČKO
VI. B
Tomáš MINKA
VII. A
Lívia PAVLÍKOVÁ
VII. B
Matej BADIAR
VII. C
Karolína POLIAČIKOVÁ
VIII. A
Alžbeta ŠIMŠÁLEKOVÁ
VIII. B
Matúš KUBINEC
IX. A
Lea KMINIAKOVÁ
IX. B
Tomáš BLAŽENEC - predseda ŽŠR