You are currently viewing Projektový deň

Projektový deň

  • Post category:r2014A / r2014B

Náš Projektový deň sa konal 27. 10. 2021.

Témou bol Holokaust.

Cestovali sme do bývalého pracovného tábora v Seredi.

Naša trieda bola ešte pred návštevou tábora rozdelená do štyroch skupín a každá dostala inú úlohu.

Prvá skupina mala ísť do Parku ušľachtilých duší vo Zvolene a zisťovali informácie. Druhá skupina vypracovala projekt o Parku zabudnutých susedov.

Skupina číslo tri dostala úplne inú úlohu ktorá znela: “V Krajskej knižnici nájdite čo najviac kníh pre mládež, ktoré hovoria o osude židov v období holokaustu.“

Posledná skupina vyhľadávala na internete nasledujúce pojmy: Holokaust, Židovský kódex, Žltá hviezda, Yad Vashem, Múzeum židovskej kultúry a Encyklopédia spravodlivých. Všetky skupiny sa veľmi snažili aby svoje úlohy vypracovali čo najlepšie.

Nastal deň „D“. Žiaci celého ôsmeho ročníka dorazili do už spomínaného tábora. Už na prvý dojem z tohto miesta sršal nepríjemný a hrôzostrašný dojem. Pri vchode sa nám predstavil sprievodca, ktorý rozprával o múzeu. Hneď zo začiatku sme sa dozvedeli o proti židovskej propagande. Taktiež sme sa dozvedeli o histórii tábora. Múzeum bolo rozdelené na päť „barákov“ v ktorých spávali väznení ľudia. Prvá budova ukazovala časovú os od začiatku prenasledovania židov až po koniec Druhej svetovej vojny. Všade boli fotografie rodín, alebo vojakov ako sa hrdia nad zatýkaním nevinných ľudí. Z celého tábora, každej z budov, z okolia, zo všetkých fotografií, z každého tragického príbehu a zo všetkých mien, ktoré boli kdekoľvek spomenuté, plynula hrôza a strach. Dokonca sme mali možnosť vidieť jeden z mnohých vagónov určených pre prepravu týchto ľudí. Vo vnútri boli napísané (či vyrezané) mená a príbehy prevážaných.

Expozícia bola zakončená výstavou židovského maliara, znázorňujúceho svoje dojmy, postrehy a pocity.

O týždeň sme sa zapojili do medzinárodného programu Crocus, ktorý vymysleli v Írsku. Zasadili sme žlté krókusy do symbolu židovskej hviezdy. Vždy na jar, keď zakvitnú kvety sa pripomína čas nátlaku na židov v Európe. Robili sme to na angličtine, čim sme si aj touto formou tento jazyk zopakovali, pretože sme si čítali a prekladali pokyny do slovenčiny.

O pár týždňov (konkrétne 29.11.2021) sme mali možnosť zúčastniť sa na prednáške pani Alice Frühwaldovej. Rozprávala nám, ako ona prežila pobyt v koncentračnom tábore a aký bol príbeh jej rodiny.

Myslím si, že nebudeme hovoriť len za nás, ale za všetkých, keď povieme, že tieto podujatia nám pripomenuli niečo tak hrozné a kruté. Niečo, čo sa nesmie opakovať. Nikdy…

Tomáš Lasab a Tereza Piačeková, VIII. B