Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  • Post category:Oznamy

Riaditeľka ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene oznamuje, že prijme do pracovného pomeru na delenú pracovnú pozíciu

učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie  

INFORMATIKA + školský digitálny koordinátor

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje štatutár školy informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:        Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen

Kategória pracovného miesta:            učiteľ + školský digitálny koordinátor

Kvalifikačné predpoklady

  • ukončené VŠ vzdelanie príslušného smeru v zmysle Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované doklady doručia uchádzači o zamestnanie poštou alebo osobne v obálke s označením „Výberové konanie INFORMATIKA + školský digitálny koordinátor“ do 22.04.2022 do 15,30 hod. na adresu školy.