You are currently viewing Hravá telesná výchova s trénermi (I. B)

Hravá telesná výchova s trénermi (I. B)

  • Post category:r2021B

Od septembra sme na našej škole zapojení v program Tréneri v škole. Na každú vyučovaciu hodinu sa všetci veľmi tešíme, pretože cvičíme so skutočnými trénermi. Trénovali nás Peťka, Stanko a od začiatku mája máme hodiny s pani trénerkou Ingou. Na hodinách si precvičíme celé telo pomocou zaujímavých hier, či športovo – pohybových  aktivít aj s novým športovým náčiním. Prváci objavili pravidlá atletiky, gymnastiky, zaujímavé loptové hry, ale aj základy tanca.

Z reakcií detí:

  • páči si mi, že sa na hodine hráme také hry, ktoré nepoznám
  • najviac sa mi páčia hry  s loptami
  • páčia sa mi rôzne súťaže
  • na hodine s trénerom je skutočná zábava 🙂