Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  • Post category:Oznamy

Voľné pracovné miesto UPRATOVAČKA

Termín nástupu

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania      

Rozsah úväzku                                                                     

01.08.2022

07.07.2022

plný

Dohodnutý druh práce sú obslužné, rutinné, opakujúce sa práce so zodpovednosťou za vlastnú, jednoduchú a plne kontrolovateľnú prácu upratovačky.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie – Kvalifikačné predpoklady:                   

a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) zdravotná spôsobilosť.

Zvýhodňujúcimi kritériami sú:          

  • predchádzajúce pracovné skúsenosti
  • dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópia dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači na základe zhodnotenia požiadaviek s ohľadom pre potreby školy.

Kontakt:

Základná škola
P. Jilemnického 1035/2
96001 Zvolen

Riaditeľka       Mgr. Ľuboslava Bieliková,      tel. 0915830388,

Sekretariát       p. Ivanová,                             tel. 045/5330931