Prázdniny, ten vysnívaný čas, aby si oddýchol každý z nás.

Prázdniny, ten vysnívaný čas, aby si oddýchol každý z nás.

  • Post category:Oznamy

VÁŽENÍ RODIČIA

dňa 30. júna 2022 (štvrtok) končí školský rok o 8:00 hod. odovzdávaním vysvedčení v triedach.

Posledné zvonenie deviatakov sa uskutoční od 9:00 hod. pred budovou školy.

Obed v ŠJ sa vydáva od 10:00 – 11:00 hod. Deti navštevujúce školský klub obedujú od 10:00 hod.

ŠKD je v prevádzke LEN do 13:00 h

Leto, leto, letíčko, svieti nám krásne slniečko…
Všetkým želáme veľa pohody!

zamestnanci ZŠ