Projektový deň u piatakov (V. B)

Projektový deň u piatakov (V. B)

  • Post category:r2018B

Žiaci 5. ročníka si počas projektového dňa urobili výlet na Modrý Kameň, aby sa zoznámili s históriou bábkarstva na Slovensku.

Spoznali rôzne typy bábok, najznámejšie bábkarské rodiny na Slovensku, vyskúšali si hru s marionetami a na tvorivej dielni si vyrobili vlastnú bábku. Pri jej výrobe sa tešili z práce s lupienkovou pílou, ktorou si vyrezali maketu, následne ju vyfarbili a „oživili“. 

V ďalšej časti sa prostredníctvom interaktívnej výstavy dozvedeli odpovede na základné otázky Ako vyzeral všedný deň na stredovekom hrade? 

Kto boli jeho obyvatelia?

Čím sa líšil spôsob života šľachty a poddaných?

 Vyskúšali si písanie husím perom, repliky zbraní, dobového oblečenia a bežne používaných nástrojov, no najväčšiu zábavu mali z možnosti bezbolestne použiť nástroje na mučenie.

Na výstave Koleso, okolesilo si sa? objavili staré, nové aj staronové hry, ktorých aktívnym spoznávaním vyplnili zostávajúci voľný čas. V pohodovej atmosfére sa hravou formou dozvedeli veľa nového a v príjemnej spoločnosti strávili krásny jesenný deň.