Zloženie školského parlamentu 2023/2024

IV. A           Adam KRAJČ     

IV. B           Michaela JANDELOVÁ

IV. C           Andrej PLOČICA

V. A            Jakub LITAVEC – 2. podpredseda

V. B            Matúš BORGULA

VI. A           Tobias WIEZIK

VI. B           Barbora KUKUČKOVÁ

VII. A          Filip STADTHERR

VII. B          Jakub MEDVEC

VIII. A         Ján RAČKO

VIII. B         Tomáš MEŠO – 1. podpredseda

IX. A           Karin KUZMOVÁ

IX. B           Filip FUTÁK – predseda