You are currently viewing Aby nám v škole dobre bolo…

Aby nám v škole dobre bolo…

Len spokojný človek môže byť výkonný. Wellbeing je kľúčovým faktorom školskej úspešnosti, ktorá sa zlepšuje aj prostredníctvom napĺňania sociálnych, emocionálnych a kognitívnych potrieb. Toto všetko mali na pamäti učitelia, keď spolu so svojimi žiakmi plánovali variabilné aktivity počas projektového dňa- už pravidelne naplánovaného na posledný vyučovací deň pred jesennými prázdninami. A tak sa opäť 27. október niesol v znamení radosti, zážitkov, tvorivosti a pohybu.

Žiaci V. A a VI. B si namixovali aktívny pohyb, učenie a maškrtenie do blokov so športovou inštruktorkou a lektormi z RÚVZ. Tajomstvá slnečnej sústavy odhaľovali žiaci V. B spolu s odborníkom z Planetária v Žiari n/Hronom. 3D modely, ktoré vytvorili, sú naozaj pozoruhodné.

Napriek upršanému počasiu sa až tri triedy za zážitkami vybrali do Banskej Bystrice. Fotografickú a textovú reportáž „Ahoj, ja som šváb“ robili šiestaci v Stredoslovenskom múzeu. Multikultúrny deň aj s ozobotmi zažili žiaci VII.B v Americkom centre štátnej vedeckej knižnice. Zorganizovať predvolebnú kampaň, vytvoriť volebný program a uskutočniť voľby za richtára sa snažili žiaci IX.B v Matejovom dome.

Upiecť si svoj bochník a napísať o ňom básničku husacím brkom sa pokúšali žiaci VII. A v Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene. Cestou kariérovej výchovy sa vybrali žiaci VIII. A. Veríme, že aj zážitok z návštevy autorizovaného servisu Scania im pomôže pri výbere vhodnej strednej školy. Žiaci VIII.B by ste počas dňa našli v triede v zápale riešenia hlavolamov, maľovaných krížoviek a tangramov a deviatu A pri rozbore otázok ohľadom vplyvu drog na ľudský organizmus.