You are currently viewing Pomoc pri profesijnej orientácii – pre žiakov a zákonných zástupcov

Pomoc pri profesijnej orientácii – pre žiakov a zákonných zástupcov

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si vás informovať, že Regionálne centrum kariéry Zvolen v spolupráci s mestom Zvolen organizuje podujatie STREDNÁ – Pomoc pri profesijnej orientácii“ pre žiakov 8. a 9. ročníkov a ich zákonných zástupcov. Na podujatí sa bude prezentovať všetkých 11 stredných škôl pôsobiacich na území mesta Zvolen. Cieľom podujatia je pomôcť nerozhodnutým žiakom pri výbere správnej strednej školy.

Podujatie sa bude konať dňa 14.2.2024 (streda) o 16:30 hod. v zasadačke MsZ mesta Zvolen na prízemí.