You are currently viewing Oznámenie o voľnom pracovnom mieste (ANJ)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste (ANJ)

  • Post category:Oznamy

Riaditeľ ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene oznamuje, že prijme do pracovného pomeru

učiteľa druhého stupňa základnej školy  
ANGLICKÝ JAZYK v aprobácii s ľubovoľným predmetom

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje štatutár školy informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:        Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen

Kategória pracovného miesta:            učiteľ

Kvalifikačné predpoklady

  • ukončené VŠ vzdelanie príslušného smeru v zmysle Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované doklady doručia uchádzači o zamestnanie poštou alebo osobne v obálke s označením „Výberové konanie ANGLICKÝ JAZYK“ do 31.07.2024 15,30 hod. na adresu školy.