Deň, kedy sa mlčalo – projektový deň 2018 (VIII. A, C)