Red-Pin-PNG-Pic

MESIAC NOVEMBER 2022
(plán práce vo formáte .PDF)

Cítiť sa emocionálne bezpečne
je nevyhnutné
pre duševné zdravie,

učenie a úspechy.

               (Nurture princíp pre učenie)VÝCHOVNÉ ZAMERANIE AKTIVÍT V MESIACI

  • Škola s charakterom (zamestnanci školy poskytujú žiakom príležitosti na morálne konanie). Projekty Budovanie triednych spoločenstiev. Wellbeing vo vzdelávaní (rozvoj sociálnych zručností detí v oblasti spolupráce, vzájomného rešpektovania/priateľstva, podpora dobrovoľníctva).
  • Tvorba bezpečného prostredia.

VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Prvácka pasovačka

  • Hovoriace skaly a iné záhady z minulostiPOZNÁMKY

  • Pomocná ruka, rovesnícke vzdelávanie

  • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Príprava charitatívneho podujatia

  • Ako sa hrali naši ? LDM, návšteva výstavy hračiek.

  • Okresné kolo technickej olympiády sa uskutoční 24.11.2022.

  • Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC) v čase od 05.09. – 31.03.2022.TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PZ A OZ

Vždy v stredu (5.10.2022, 9.11.2022, 7.12.2022, 1.2.2023, 8.3.2023, 5.4.2023, 7.6.2023) v  čase 14:00– 15:30 

Red-Pin-PNG-Pic
warning-32939_1280

OZNAM O PLATBÁCH ŠKD

VÁŽENÍ RODIČIA, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, […]
pozdrav_traja_krali

Vianočný a novoročný pozdrav

Vianoce nie sú čas, ani obdobie,ale stav mysle. Milí žiaci, milí rodičia a priatelia školy,želáme vám pokojom a láskou naplnené Vianoce,veľa malého šťastia, tichej radosti a vďaky… PF 2022 Nový […]
ucitelia_pecu_zdravotnikom_15

Srdcom pečené, balené, darované

K celoslovenskej aktivite Učitelia pečú zdravotníkom sa pripojili aj učitelia našej školy. Povedali si: Hádam zvládneme napiecť aj pri nekonečnom množstve decembrových povinností… Zvládli sme to, aj vďaka Evke Balážovej, ktorá […]

NOVINKY