Red-Pin-PNG-Pic

MESIAC SEPTEMBER 2022
(plán práce vo formáte .PDF)

Rodina je spojením
s našou minulosťou
a mostom k našej budúcnosti.

Alex HaleyVÝCHODISKÁ AKTIVÍT VÝCHOVNÉHO CHARAKTERU

  • Základná organizácia školy a ŠKD, tvorba podporného prostredia a spolupracujúceho spoločenstva.
  • Zelená otvoreným školám. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové/pohybové aktivity. Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ.


VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Prvé zvonenie. Ahoj škola. Organizácia života v škole.
  • Voľný čas. Ponuka záujmových krúžkov.


TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PZ A OZ

Vždy v stredu (5.10.2022, 9.11.2022, 7.12.2022, 1.2.2023, 8.3.2023, 5.4.2023, 7.6.2023) v  čase 14:00– 15:30 

 

Red-Pin-PNG-Pic
cropped-sova_fb_bez_napisu-2.png

Oznam ŠKD o výške príspevku

VÁŽENÍ RODIČIA, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, […]

NOVINKY

Štvrtáci čítajú prvákom

Naši štvrtáci si v prvý školský týždeň pripravili pre prváčikov prekvapenie v podobe dramatizovaného čítania rozprávok. Tradíciou školy je rovesnícke...

Celý článok
Mesiac JÚN v našom ŠKD

LES UKRYTÝ V KNIHE 2022 Národné lesnícke centrum v spolupráci s partnermi pripravilo už dvanásty  ročník celoslovenskej kampane Les ukrytý  knihe....

Celý článok
Detská konferencia 2022

Po trojročnej „pandemickej“ prestávke sme vymenili školské lavice za akademickú pôdu Technickej univerzity a v Kongresovom centre ŠD sme...

Celý článok
EKOWASTERI (VII. C)

Odpad – večný problém. Ako eliminovať jeho množstvo? Prečo vôbec separovať? Vedieť triediť odpad správne. Poznať farebné označenia...

Celý článok