Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC MAREC 2023
(plán práce vo formáte .PDF)

Základom šťastia sú dobré, vyživujúce vzťahy.VÝCHOVNÉ ZAMERANIE AKTIVÍT

  • Variabilné, motivujúce aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti (s odbornou a rodičovskou komunitou, podpora čitateľských kompetencií v blokovom vyučovaní/výchove; knižné novinky v školskej knižnici). Projekt Perinka.


VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Aby nám v škole dobre bolo

  • Na svete nie si sám (hodnoty školy)POZNÁMKY

  • Predmetové olympiády, regionálne online súťaže prebiehajú podľa pozvánok prehľadu činnosti CVČ Domino na marec 2023. 

  • Projekt Perinka, dramatizované čítanie prebieha v triedach 1.- 4. ročníka počas celého mesiaca v súčinnosti s rodičmi žiakov. Pozri, čo som čítal (prezentácia prečítaných kníh v triednom kolektíve, vzájomná výmena kníh.

  • V Krajskej knižnici Ľ. Štúra sa počas mesiaca uskutočnia interaktívne prednášky na podporu CGT pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ. 

  • Bez servítky, ale chutne… keď sú tretiaci šéfkuchári (rozvíjanie praktických zručností tretiakov).

  • Vydanie RETRO Klebetníka.TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

Vždy v stredu (8.3.2023, 5.4.2023, 7.6.2023) v  čase 14:00– 15:30 

 

Red-Pin-PNG-Pic
vyrocie_ilus

75. výročie našej TROJKY na známosť sa dáva

V jednej veľkej budove v centre mesta,kde vedie jednosmerná cesta,nachádza sa naša škola.Do svojho vnútra volá,všetky deti mesta a okolia,čo chcú sa kvalitne vzdelávať,a v školičke pohodu zažívať.Tento rok je v našej škole veľká sláva,75. […]
2% zo zaplatenej dane

2 % na podporu školy

Milí rodičia a priatelia školy! Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli v predchádzajúcich rokoch 2% z dane Rodičovskému združeniu pri III. Základnej škole vo Zvolene. V prípade, že ste sa rozhodli darovať nám Vaše 2% (3%) […]
tucniaky_ilus

Korčuliarsky výcvik žiakov 2. ročníka

V zmysle § 30 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §6 ods. 1c vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole informuje škola o organizovaní […]

NOVINKY