Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC SEPTEMBER 2024
(plán práce vo formáte .PDF)

Najviac pomáhajú žiakom učitelia,
ktorí reagujú na signály,
ktoré deti vysielajú a nie na chyby,
ktoré robia.
(E. Warwick)VÝCHODISKÁ AKTIVÍT VÝCHOVNÉHO CHARAKTERU

Základná organizácia školy a ŠKD. Tvorba podporného prostredia a spolupracujúceho spoločenstva.

Modulový týždeň Osobnostný a sociálny rozvoj, napĺňanie cieľov prierezovej témy podľa veku dieťaťa.

Podporné rozvojové aktivity. Cvičenia v prírode. OZO. Európsky týždeň športu 2023 #BeActive.

 VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • S úsmevom do školy. Organizácia života v škole.

  • Ponuka záujmových krúžkov.

  • Európsky deň jazykovTERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

Vždy v stredu 04.10.2023, 08.11.2023, 06.12.2023, 07.02.2024, 06.03.2024, 10.04.2024, 05.06.2024 od 14,00– 15,30 h 

 

Red-Pin-PNG-Pic
posledne_zvonenie_2023_04

Posledné zvonenie na školskom dvore

Tradičná akcia školy, ktorou sa končí každý školský rok. Absolventi si sami zazvonia na originálny školský zvonec, ktorý pamätá na časy, keď nebolo na škole elektrické zvonenie. Rozlúčka mala príchute […]
75km_do_skoly_2023_007

75 km do školy

POĎME SPOLU POZA ŠKOLU – BEHOM ALEBO RÝCHLYM KROKOM k 75 –tim rokom… Ďalšia skvelá celoškolská akcia k oslavám 75. výročia školy. Výsledok? Deti, zamestnanci a rodičia štafetovo prebehli spolu 259 km (s […]
obr_prve_zvonenie1

Záver školského roka 2022/2023

Vážení rodičia. Dňa 30. júna 2023 (piatok) končí školský rok o 8:00 h odovzdávaním vysvedčení v triedach. Posledné zvonenie deviatakov sa uskutoční od 9:00 h na školskom dvore. Obed v ŠJ sa vydáva od 10:00 h do 11:00h. Deti navštevujúce školský klub […]
prvaci_ilus3

Pomôcky pre budúcich PRVÁKOV

Pomôcky pre budúcich prvákov si môžete objednať priamo ako sadu, alebo si zobraziť zoznam a zabezpečiť si všetko samostatne. V základnej sade Vás žiadame neznižovať uvedené počty (klikni na obrázok […]

NOVINKY