Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC MÁJ 2023
(plán práce vo formáte .PDF)

Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, akým by chcel byť.

August StrindbergVÝCHOVNÉ ZAMERANIE AKTIVÍT

 • Námetové, projektové a kooperatívne vyučovanie; práca s emóciami, rozvoj spolupráce, personalizované učenie. Deň rodiny. Realizácia cieľov ŠkVP

 • Nurture škola, tvorba podnetného prostredia prijatia, pohody, bezpečia, tvorivosti.

 • Pocta škole i mestu. Inštalácia vertikálnej záhrady a sedenia.VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

 • Deň rodiny. Komunitná aktivitaPOZNÁMKY

 • Predmetové olympiády sa uskutočnia podľa harmonogramu CVČ vo Zvolene. 

 • Tzv. výletový týždeň je odporúčaný od 29.5. – 2.6.2023.

 • Dňa 15.5.2023 sa 2 žiaci zúčastnia na speváckej súťaži Hronsecká lipová ratolesť. 

 • Preventívny program STOP ŠIKANE sa uskutoční v priebehu mesiaca pre deti 3.- 4. ročníka. 

 • Tvorivé dielne s tetou Sandrou „Darček pre mamičku“ sa uskutočnia podľa harmonogramu POS.

 • Fotenie triednych kolektívov je naplánované na 17.5.2023 (podľa počasia), príp. 19.5.2023.

   TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

Vždy v stredu (7. 6. 2023) v  čase 14:00– 15:30 

 

Red-Pin-PNG-Pic
cropped-sova_fb_bez_napisu-2.png

Oznam ŠKD o výške príspevku

VÁŽENÍ RODIČIA, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, […]

NOVINKY