Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC NOVEMBER 2023
(plán práce vo formáte .PDF)

Nurture kultúra podporuje reflexné praktiky.
(Nurture princíp pre učenie)VÝCHOVNÉ ZAMERANIE AKTIVÍT

  1. Škola s charakterom. Prvácka pasovačka na Zvolenskom zámku. Detský čin roka.

  2. M. R. Štefánik, celoslovenská putovná výstava STOPY ŽIVOTA, nadväzujúce variabilné aktivity/podujatia.VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Občianska spoločnosť

  • Výstava Stopy života (M. R. Štefánik) v školskej knižnici (zážitkové vyučovacie hodiny DEJ, OBV, SJL…)POZNÁMKY

  • Volejbal (okresné kolo chlapci) sa uskutoční 16.11.2023. Volejbal (okresné kolo dievčatá) sa uskutoční 21.11.2023 (vždy od 8,00 h s výberom žiakov a žiačok).           


TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

Vždy v stredu 08.11.2023, 06.12.2023, 07.02.2024, 06.03.2024, 10.04.2024, 05.06.2024 od 14,00– 15,30 h 

Red-Pin-PNG-Pic

NOVINK

Oznam

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na základe informácií Národného bezpečnostného úradu SK – CERT upozorňuje na nebezpečnú...

Celý článok