Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC JÚN 2024

(plán práce vo formáte .PDF)

Trvalo úspešný môže byť len ten, kto sa prispôsobí meniacim sa podmienkam…VÝCHOVNÉ ZAMERANIE ÚLOH

  • Aktivity celoškolského významu Detská konferencia; vzdelávacia konferencia Učiaca sa škola s témou výchovy k charakteru; Šikula.

  • Hodnotenie cieľov a obsahu vzdelávania v ŠkVP. Doménové a prierezové oblasti.VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Zážitkové učenie v škole v prírode

  • Posledné zvonenie. Lúčia sa deviataci…

  • Šikula, prehliadka zručností a tvorivostí našich žiakovTERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

V stredu 05.06.2024 od 14,00– 15,30 h 

Red-Pin-PNG-Pic
karneval_2023_002

Fašiangová veselica       

Kongresové centrum ŠD Technickej univerzity je tradične dejiskom skvelej detskej zábavy našej školy. Zachytiť obrazom tanec, smiech, radosť a hlavne vyžarujúcu energiu pohybujúcich sa detí je už trochu ťažšie. Ale každý […]
testovanie

Základné informácie o TESTOVANÍ 9 2024

Celoslovenské externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom (Testovanie 9 2024) sa uskutoční v školskom roku 2023/2024 v riadnom termíne 20. […]

NOVINK