Red-Pin-PNG-Pic

MESIAC NOVEMBER 2022
(plán práce vo formáte .PDF)

Cítiť sa emocionálne bezpečne
je nevyhnutné
pre duševné zdravie,

učenie a úspechy.

               (Nurture princíp pre učenie)VÝCHOVNÉ ZAMERANIE AKTIVÍT V MESIACI

  • Škola s charakterom (zamestnanci školy poskytujú žiakom príležitosti na morálne konanie). Projekty Budovanie triednych spoločenstiev. Wellbeing vo vzdelávaní (rozvoj sociálnych zručností detí v oblasti spolupráce, vzájomného rešpektovania/priateľstva, podpora dobrovoľníctva).
  • Tvorba bezpečného prostredia.

VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Prvácka pasovačka

  • Hovoriace skaly a iné záhady z minulostiPOZNÁMKY

  • Pomocná ruka, rovesnícke vzdelávanie

  • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Príprava charitatívneho podujatia

  • Ako sa hrali naši ? LDM, návšteva výstavy hračiek.

  • Okresné kolo technickej olympiády sa uskutoční 24.11.2022.

  • Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC) v čase od 05.09. – 31.03.2022.TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PZ A OZ

Vždy v stredu (5.10.2022, 9.11.2022, 7.12.2022, 1.2.2023, 8.3.2023, 5.4.2023, 7.6.2023) v  čase 14:00– 15:30 

Red-Pin-PNG-Pic
prve_zvonenie_2022_002

Prvé zvonenie 2022/2023

Čo sa stalo v septembri     Kto to klope dneska k ránu na čarovnú školskú bránu?Krásne klope, to mi ver, predsa mesiac september.Na husličky k tomu hrá, bránu školy otvára.Už je brána dokorán. […]
warning-98596_1280

Oznam o výške príspevku v ŠKD

VÁŽENÍ RODIČIA, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, […]
prvaci_ilus3

Pomôcky pre budúcich Prvákov

Pomôcky pre budúcich prvákov si môžete objednať priamo ako sadu, alebo si zobraziť zoznam a zabezpečiť si všetko samostatne. V základnej sade Vás žiadame neznižovať uvedené počty.

NOVINKY