Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC NOVEMBER 2021
(plán práce vo formáte .PDF)

Konflikty v spoločnosti potrebujeme. Ticho je jedna z najhorších foriem pasívnej agresie.

Dušan Ondrušek


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci

Nadpredmetová hodnotová, charakterová výchova. Budovanie triednych spoločenstiev. Wellbeing vo vzdelávaní. Tvorba bezpečného prostredia. Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých.


VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú.

POZNÁMKY

  1. Pomocná ruka. Za hranicami Slovenska, rovesnícke vzdelávanie, priebežná organizácia dobrovoľníctva absolventov ZŠ v podmienkach ŠKD.

  2. Pripravujeme dobrovoľnícke podujatie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Red-Pin-PNG-Pic
rusko_ilustracne

OZNAM O NOSENÍ RÚŠOK

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, učiteľom i žiakom, že od pondelka 04. 10. 2021 nebudú rúška povinné pre žiakov základných škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v triede počas vyučovania. […]
kresba_covid

COVID-19 MANUÁL a ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (.docx) sa predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov […]

NOVINKY

SUCHÉ OBEDY OD 22. 11. 2021

 Od pondelka 22. 11. 2021 až do odvolania bude školská jedáleň z prevádzkových dôvodov vydávať pre žiakov a zamestnancov suché obedy.  Ďakujeme...

Celý článok
KLUB V POHYBE

ROZHÝBME SA SPOLOČNE Deti zo školského klubu sa v rámci Európskehotýždňa športu 2021 zúčastnili celoklubového športového popoludnia, ktoré bolo...

Celý článok