Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC FEBRUÁR 2024
(plán práce vo formáte .PDF)

„Všetci potrebujeme ľudí, ktorí nám budú poskytovať spätnú väzbu. Je to spôsob, ako sa môžeme zlepšiť.“
Bill GatesVÝCHOVNÉ ZAMERANIE AKTIVÍT

  1. Podpora sociálnych aktivít podporujúcich univerzálne mäkké zručnosti (soft skills) a aktivity na rozvoj psychického zdravia detí. Valentínska pošta. Fašiangová veselica.

  2. Preventívne programy (pravidlá komunikácie, rozvoj životných zručností).VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Valentín. Na maličkostiach záleží… (1. stupeň)

  • Fašiangová veselica (ŠKD)

  • Objavovanie skupenských premien (FYZ)POZNÁMKY

  • Predmetové olympiády školského kola, okresného kola a súťaže prebiehajú podľa plánu podujatí CVČ (OK DEJ, ŠK Chemickej olympiády, OK Dejepisnej olympiády)TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

Vždy v stredu  07.02.2024, 06.03.2024, 10.04.2024, 05.06.2024 od 14,00– 15,30 h 

Red-Pin-PNG-Pic
bubnovacka_2023_03

BUBNOVAČKA 2023

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás netýka. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznela Slovenskom a Českom […]
cert_baner

Oznam

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na základe informácií Národného bezpečnostného úradu SK – CERT upozorňuje na nebezpečnú skupinu na Whatsapp komunikačnej platforme „Přidej co nejvíc lidí“, ktorá sa aktuálne […]
moduly_2023_3A_01

MODULY v škole

Naša škola sa v tomto školskom roku 2023/2024 zaradila medzi školy z celého Slovenska, ktoré sa zapojili do projektu Moduly. Je to projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorého cieľom je […]
PD_2023_02

Aby nám v škole dobre bolo…

Len spokojný človek môže byť výkonný. Wellbeing je kľúčovým faktorom školskej úspešnosti, ktorá sa zlepšuje aj prostredníctvom napĺňania sociálnych, emocionálnych a kognitívnych potrieb. Toto všetko mali na pamäti učitelia, keď spolu […]
divadlo_ANJ_2023_01

The United Neighbours of London

Dňa 2.11.2023 sa žiaci 6. – 7. ročníkov v dopoludňajších hodinách zúčastnili divadelného predstavenia s názvom The United Neighbours of London. Táto činoherná anglická inscenácia nám priblížila osudy obyvateľov istej bytovky […]

NOVINK