Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC MAREC 2023
(plán práce vo formáte .PDF)

Základom šťastia sú dobré, vyživujúce vzťahy.VÝCHOVNÉ ZAMERANIE AKTIVÍT

  • Variabilné, motivujúce aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti (s odbornou a rodičovskou komunitou, podpora čitateľských kompetencií v blokovom vyučovaní/výchove; knižné novinky v školskej knižnici). Projekt Perinka.


VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Aby nám v škole dobre bolo

  • Na svete nie si sám (hodnoty školy)POZNÁMKY

  • Predmetové olympiády, regionálne online súťaže prebiehajú podľa pozvánok prehľadu činnosti CVČ Domino na marec 2023. 

  • Projekt Perinka, dramatizované čítanie prebieha v triedach 1.- 4. ročníka počas celého mesiaca v súčinnosti s rodičmi žiakov. Pozri, čo som čítal (prezentácia prečítaných kníh v triednom kolektíve, vzájomná výmena kníh.

  • V Krajskej knižnici Ľ. Štúra sa počas mesiaca uskutočnia interaktívne prednášky na podporu CGT pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ. 

  • Bez servítky, ale chutne… keď sú tretiaci šéfkuchári (rozvíjanie praktických zručností tretiakov).

  • Vydanie RETRO Klebetníka.TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

Vždy v stredu (8.3.2023, 5.4.2023, 7.6.2023) v  čase 14:00– 15:30 

 

Red-Pin-PNG-Pic
baner_mexiko

Dia de los muertos

Zima, sychravé počasie, pochmúrne farby…to všetko si väčšinou na Slovensku spájame s oslavou sviatku všetkých svätých a Dušičiek. No vedeli by ste si predstaviť, že by bolo všetko farebné? Ľudia by sa […]
bubnovacka_2022_005

BUBNOVAČKA 2022

 S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás netýka. Práve preto od roku 2014 v novembri sa organizuje celoslovenská BUBNOVAČKA  ABY BOLO […]
den_jazykov_1stupen_2022_009

Deň jazykov (1. stupeň)

Aj žiaci prvého stupňa si aktivitami na hodinách angličtiny pripomenuli dôležitosť učenia sa cudzích jazykov. Žiaci IV. A a IV. B triedy vyrobili veľký obrázkový plagát  na tému „Hračky“ v štyroch jazykoch. Žiaci […]
sumobit_2022_010

SUMO:bit na Trojke

Áno sumo! Trošku neštandardné, ale sumo. V rámci grantového programu Meet and Code sme prostredníctvom nadácie Pontis zabezpečili potrebné prostriedky na realizáciu robotických sumo zápasov. Žiaci deviateho ročníka si počas hodín […]
dramaticky_klub_2022_009

Pozdrav Anglického dramatického klubu

S radosťou posielame všetkým našim spolužiakom, učiteľom, rodičom a fanúšikom pozdrav z tohtoročného Anglického dramatického klubu. Máme plán pripraviť pre vás hry, kvízy, videá, podkasty, rozhlasové hry aj živé predstavenia. Keďže sme „Anglický“ […]

NOVINKY