Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC MÁJ 2023
(plán práce vo formáte .PDF)

Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, akým by chcel byť.

August StrindbergVÝCHOVNÉ ZAMERANIE AKTIVÍT

 • Námetové, projektové a kooperatívne vyučovanie; práca s emóciami, rozvoj spolupráce, personalizované učenie. Deň rodiny. Realizácia cieľov ŠkVP

 • Nurture škola, tvorba podnetného prostredia prijatia, pohody, bezpečia, tvorivosti.

 • Pocta škole i mestu. Inštalácia vertikálnej záhrady a sedenia.VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

 • Deň rodiny. Komunitná aktivitaPOZNÁMKY

 • Predmetové olympiády sa uskutočnia podľa harmonogramu CVČ vo Zvolene. 

 • Tzv. výletový týždeň je odporúčaný od 29.5. – 2.6.2023.

 • Dňa 15.5.2023 sa 2 žiaci zúčastnia na speváckej súťaži Hronsecká lipová ratolesť. 

 • Preventívny program STOP ŠIKANE sa uskutoční v priebehu mesiaca pre deti 3.- 4. ročníka. 

 • Tvorivé dielne s tetou Sandrou „Darček pre mamičku“ sa uskutočnia podľa harmonogramu POS.

 • Fotenie triednych kolektívov je naplánované na 17.5.2023 (podľa počasia), príp. 19.5.2023.

   TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

Vždy v stredu (7. 6. 2023) v  čase 14:00– 15:30 

 

Red-Pin-PNG-Pic
bubnovacka_2022_005

BUBNOVAČKA 2022

 S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás netýka. Práve preto od roku 2014 v novembri sa organizuje celoslovenská BUBNOVAČKA  ABY BOLO […]
den_jazykov_1stupen_2022_009

Deň jazykov (1. stupeň)

Aj žiaci prvého stupňa si aktivitami na hodinách angličtiny pripomenuli dôležitosť učenia sa cudzích jazykov. Žiaci IV. A a IV. B triedy vyrobili veľký obrázkový plagát  na tému „Hračky“ v štyroch jazykoch. Žiaci […]
sumobit_2022_010

SUMO:bit na Trojke

Áno sumo! Trošku neštandardné, ale sumo. V rámci grantového programu Meet and Code sme prostredníctvom nadácie Pontis zabezpečili potrebné prostriedky na realizáciu robotických sumo zápasov. Žiaci deviateho ročníka si počas hodín […]
dramaticky_klub_2022_009

Pozdrav Anglického dramatického klubu

S radosťou posielame všetkým našim spolužiakom, učiteľom, rodičom a fanúšikom pozdrav z tohtoročného Anglického dramatického klubu. Máme plán pripraviť pre vás hry, kvízy, videá, podkasty, rozhlasové hry aj živé predstavenia. Keďže sme „Anglický“ […]
strasiskola_2022_011

Rozprávková strašiškola

Kde bolo, tam bolo,bola raz jedna zvolenská škola zvaná Trojka, ktorá tento rok oslávi 75. narodeniny. Za ten čas odkedy je postavená, vychovala množstvo veselých a slušných detí. Napriek jej veku […]

NOVINKY