Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC FEBRUÁR 2024
(plán práce vo formáte .PDF)

„Všetci potrebujeme ľudí, ktorí nám budú poskytovať spätnú väzbu. Je to spôsob, ako sa môžeme zlepšiť.“
Bill GatesVÝCHOVNÉ ZAMERANIE AKTIVÍT

  1. Podpora sociálnych aktivít podporujúcich univerzálne mäkké zručnosti (soft skills) a aktivity na rozvoj psychického zdravia detí. Valentínska pošta. Fašiangová veselica.

  2. Preventívne programy (pravidlá komunikácie, rozvoj životných zručností).VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Valentín. Na maličkostiach záleží… (1. stupeň)

  • Fašiangová veselica (ŠKD)

  • Objavovanie skupenských premien (FYZ)POZNÁMKY

  • Predmetové olympiády školského kola, okresného kola a súťaže prebiehajú podľa plánu podujatí CVČ (OK DEJ, ŠK Chemickej olympiády, OK Dejepisnej olympiády)TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

Vždy v stredu  07.02.2024, 06.03.2024, 10.04.2024, 05.06.2024 od 14,00– 15,30 h 

Red-Pin-PNG-Pic
oznam_ilus

Oznam o výške príspevku v ŠKD

VÁŽENÍ RODIČIA,   v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 215 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských […]
posledne_zvonenie_2023_04

Posledné zvonenie na školskom dvore

Tradičná akcia školy, ktorou sa končí každý školský rok. Absolventi si sami zazvonia na originálny školský zvonec, ktorý pamätá na časy, keď nebolo na škole elektrické zvonenie. Rozlúčka mala príchute […]
75km_do_skoly_2023_007

75 km do školy

POĎME SPOLU POZA ŠKOLU – BEHOM ALEBO RÝCHLYM KROKOM k 75 –tim rokom… Ďalšia skvelá celoškolská akcia k oslavám 75. výročia školy. Výsledok? Deti, zamestnanci a rodičia štafetovo prebehli spolu 259 km (s […]

NOVINK