Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC JANUÁR 2023
(plán práce vo formáte .PDF)

Kreativita sa nedá vyčerpať. Čím viac do nej načierate, tým viac jej máte.

Maya Angelou  VÝCHOVNÁ ÚLOHA MESIACA

  • Nurture škola. Identifikácia zón emocionálneho bezpečia v triede/v škole. Zavedenie rutinnej aktivity s cieľom zníženia strachu a napätia v kolektíve žiakov. Tvorba komunikačných pravidiel a ich zverejnenie v učebni. Snímanie pozitívnych názorov žiakov na hodnotenie dňa/vyučovacej hodiny.

  • 75. výročie školy. Viacúrovňové vzťahy v škole, deklarované hodnoty a hrdosť na „svoju“ školu.

  • Pocta škole (príprava veľkoplošnej galérie detských prác).


VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Prevenčné programy zdravia. Fajčenie a žuvací tabak nie sú IN.POZNÁMKY

  • Škole. Slovom i obrazom (narodeninový pozdrav venovaný k 75. výročiu našej školy). Participácia detí ŠKD na školskom projekte.

  • Čitateľský oriešok – lúskanie príbehov a odkrývanie tajomstiev sveta (aktivity s podporou vzťahu k celoživotnému čítaniu žiakov 2. ročníka ZŠ). Tvorivá dielňa s tetou Sandrou (POS Zvolen).

  • Balóny snov – tvorivá dielňa s cieľom podpory a rozvoja sociálnych a technických spôsobilostí a inkluzívneho vzdelávania v III.C.

  • V priebehu mesiaca sa uskutoční seminár pre žiakov z VIII.B v projekte Otvorené školy.TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

Vždy v stredu (1.2.2023, 8.3.2023, 5.4.2023, 7.6.2023) v  čase 14:00– 15:30 

Red-Pin-PNG-Pic
zapis_2022_015

Poď sa múdro hrať!

S myšlienkou vytvoriť priestor pre návštevníkov, v ktorom každý predškolák zažije radosť z toho, čo dokáže a učitelia môžu pri hre monitorovať dosiahnutú úroveň školskej spôsobilosti v oblasti rozumového, emocionálneho, sociálneho a telesného vývinu sme realizovali […]
1651835714479

Úspech Inky Strapcovej

Nie cez hlas,ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes. J. Čajková Dieťa prostredníctvom literárneho textu vypovedá o svojom vzťahu k svetu. Tlmočí svoje zážitky, skúsenosti a musí vedieť, o čom recituje. Prvoradý […]
buddy_ilus

BUDDY PROGRAM

PROGRAM ROVESNÍCKEJ SKUPINY NA NAŠEJ ŠKOLE Buddy je výraz z anglického jazyka a znamená kamarát/ka, kamoš/ka alebo parťák/čka. V programe pod záštitou Štátneho pedagogického programu ide o dobrovoľný kamarátsky vzťah dvoch […]
FLL_2022_Ziar_008

Úspešní robotici

Medzi 26. a 28. aprílom 2022 sme sa so žiakmi zapojili do dvoch najväčších robotických súťaží pre základné školy na Slovensku – FIRST LEGO League Challange 2021/2022 (FLL) a RoboCup Junior 2022. […]

NOVINKY