APROGEN – dokumenty na stiahnutie

APROGEN – dokumenty pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním: Žiadosť o vzdelávanie v špeciálnej triede pre deti so všeobecným intelektovým nadaním (APROGEN) Prihláška na psychodiagnostické vyšetrenie dieťaťa (APROGEN) Prejavy nadaných…