Časový rozvrh vyučovacích hodín

1. 7.45 – 8.30 hod.
2. 8.40 – 9.25 hod.
3. 9.40 – 10.25 hod.
4. 10.35 – 11.20 hod.
5. 11.35 – 12.20 hod.
6. 12.30 – 13.15 hod.
7. 13.45 – 14.30 hod.

Školský klub detí

Ráno 6.30 – 7.30 hod.
Popoludnie 11.30 – 17.00 hod.

Školské prázdniny

Jesenné 28. – 31. 10. 2022
Vianočné 23. 12. 2021 – 7. 1. 2023
Polročné 4. 2. 2023
Jarné 27. 2. – 3. 3. 2023
Veľkonočné 6. – 11. 4. 2023
Letné 1. 7. – 31. 8. 2023

Školské vyučovanie

Začiatok 1. polroka 1. 9. 2022
Začiatok vyučovania 5. 9. 2022
Koniec 1. polroka 31. 1. 2023
Začiatok 2. polroka 1. 2. 2023
Začiatok vyučovania 1. 2. 2023
Koniec 2. polroka 30. 6. 2023

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

v termíne 6. 9. – 28. 10. 2022 

Testovanie 5

riadny termín 17. 5. 2023

Testovanie 9

riadny termín 22. 3. 2023
náhradný termín 4. 4. 2023

Talentové skúšky na SŠ

 

1. kolo 2. 5. 2023
(prípadne aj 3. 5. a 28. 4. 2023)
2. kolo 11. 5. 2023
(PRÍPADNE AJ 12. 5. A 15. 5. 2023)

Prijímacie skúšky na SŠ

1. kolo 4. 5. 2023 
(prípadne aj 5. 5. 2023)
2. kolo 9. 5. 2023 
(PRÍPADNE AJ 10. 5. 2023)