Časový rozvrh vyučovacích hodín

1. 7.45 – 8.30 hod.
2. 8.40 – 9.25 hod.
3. 9.40 – 10.25 hod.
4. 10.35 – 11.20 hod.
5. 11.35 – 12.20 hod.
6. 12.30 – 13.15 hod.
7. 13.45 – 14.30 hod.

Školský klub detí

Ráno 6.30 – 7.30 hod.
Popoludnie 11.30 – 17.00 hod.

Školské prázdniny

Jesenné 30. – 31. 10. 2023
Vianočné 23. 12. 2022 – 7. 1. 2024
Polročné xxx
Jarné 19. 2. – 23. 2. 2024
Veľkonočné 28. 3. – 2. 4. 2024
Letné 1. 7. – 31. 8. 2024

Školské vyučovanie

Začiatok 1. polroka 1. 9. 2023
Začiatok vyučovania 4. 9. 2023
Koniec 1. polroka 31. 1. 2024
Začiatok 2. polroka 1. 2. 2024
Začiatok vyučovania 1. 2. 2024
Koniec 2. polroka 28. 6. 2024

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

v termíne 5. 9. – 27. 10. 2023 

Testovanie 5

riadny termín xxx

Testovanie 9

riadny termín 20. 3. 2024
náhradný termín 4. 4. 2024

Talentové skúšky na SŠ

1. termín 29. 4. 2024
(prípadne aj 26. a 30. 4. 2024)
2. termín 9. 5. 2024
(prípadne aj 10. a 13. 5. 2024)

Prijímacie skúšky na SŠ

1. TERMÍN 2. 5. 2024  
(prípadne aj 3. 5. 2024)
2. TERMÍN 6. 5. 2024
(PRÍPADNE AJ 7. 5. 2024)