Časový rozvrh vyučovacích hodín

1. 7.45 – 8.30 hod.
2. 8.40 – 9.25 hod.
3. 9.35 – 10.20 hod.
4. 10.40 – 11.25 hod.
5. 11.35 – 12.20 hod.
6. 12.30 – 13.15 hod.
7. 13.45 – 14.30 hod.

Školský klub detí

Ráno 6.30 – 7.30 hod.
Popoludnie 11.30 – 17.00 hod.

Školské prázdniny

Jesenné 28. – 29. 10. 2021
Vianočné 23. 12. 2021 – 7. 1. 2022
Polročné 4. 2. 2022
Jarné 7. – 11. 3. 2022
Veľkonočné 14. – 19. 4. 2022
Letné 1. 7. – 2. 9. 2022

Školské vyučovanie

Začiatok 1. polroka 1. 9. 2021
Začiatok vyučovania 2. 9. 2021
Koniec 1. polroka 31. 1. 2022
Začiatok 2. polroka 1. 2. 2022
Začiatok vyučovania 1. 2. 2022
Koniec 2. polroka 30. 6. 2022

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

v termíne 2. 9. – 29. 10. 2021 

Testovanie 5 – 2019

riadny termín 18. 5. 2022

Testovanie 9 – 2020

riadny termín 6. 4. 2022
náhradný termín 21. 4. 2022

Talentové skúšky na SŠ

upresníme neskôr 

Prijímacie skúšky na SŠ

1. kolo upresníme neskôr (1. termín)
upresníme neskôr (2. termín)
2. kolo upresníme neskôr 2021