VEDENIE ŠKOLY
Mgr. Ľuboslava Bieliková
riaditeľka školy
PaedDr. Eva Devečková
zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Alena Zagrapanová
zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Alena Hanáková
vedúca ŠKD
TRIEDNI UČITELIA
I. stupeň
I. A
Mgr. Mária Mozoľová
I. B
Mgr. Tatiana Valverde
II. A
Mgr. Miroslava Lietavová
II. B
Mgr. Andrea Golianová
III. A
Mgr. Zuzana Krnáčová
III. B
Mgr. Ivana Foltániová
III. C
Mgr. Miroslava Kurčíková
IV. A
Mgr. Ľubica Balciarová
IV. B
Mgr. Martina Mazúchová
IV. C
Mgr. Monika Rovňanová
II. stupeň
V. A
Mgr. Helena Danková
V. B
Mgr. Mária Krupová
VI. A
Mgr. Martina Šafránová
VI. B
Mgr. Katarína Melicherová
VI. C
Ing. Anna Trulíková
VII. A
Mgr. Zuzana Popov
VII. B
Ing. Jana Chabadová
VIII. A
Mgr. Jana Strhárska
VIII. B
PaedDr. Eva Balážová
IX. A
Mgr. Pavel Oravec
IX. B
Mgr. Pavel Zboran
UČITELIA BEZ TRIEDNICTVA
Mgr. Maroš Hudík
Mgr. Ľubomír Jančík
Mgr. Kristína Kuráková
Mgr. Emília Magnová
PaedDr. Marianna Močárová
Mgr. Ján Nechala
Mgr. Branislav Poliačik
Mgr. Renáta Sliacka
VYCHOVÁVATELIA ŠKD
I. oddelenie
Mgr. Alena Hanáková (vedúca ŠKD)
II. oddelenie
Bc. Dagmar Lietavová
III. oddelenie
Ing. Katarína Beláková
IV. oddelenie
Bc. Janka Zummer Luptáková
V. oddelenie
Mgr. Ľubomír Jančík
VI. oddelenie
Mgr. Petra Peknušiaková
VII. oddelenie
Mgr. Radoslav Šulek
PEDAGOGICKÍ ASISTENTI
Ing. Jana Fekiačová
Mgr. Mária Kováčová
Bc. Agnesa Krsková
Mgr. Juliana Kružliaková
Bc. Jana Moravčíková
OSTATNÍ ZAMESTNANCI
Mgr. Samuel Adamčík
školský psychológ
Mgr. Maroš Hudík
správca IT, webmaster
Ing. Jana Chabadová
výchovná a kariérna poradkyňa
Mária Ivanová
ekonómka
Mgr. Eva Marcineková
špeciálny pedagóg
Mgr. Lívia Mojzsisová
externý zamestnanec
František Molnár
školník
Marianna Vreštiaková
administratívny zamestnanec