VEDENIE ŠKOLY
Mgr. Ľuboslava Bieliková
riaditeľka školy
PaedDr. Eva Devečková
zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Alena Zagrapanová
zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Alena Hanáková
vedúca ŠKD
TRIEDNI UČITELIA
I. stupeň
I. A
Mgr. Miroslava Lietavová
I. B
Mgr. Andrea Golianová
II. A
Mgr. Jarmila Bellová
II. B
Mgr. Tatiana Labátová
II. C
Mgr. Tatiana Valverde
III. A
Mgr. Ľubica Balciarová
III. B
Mgr. Martina Mazúchová
III. C
Mgr. Monika Rovňanová
IV. A
Mgr. Zuzana Krnáčová
IV. B
Mgr. Ivana Foltániová
IV. C
Mgr. Miroslava Kurčíková
II. stupeň
V. A
Mgr. Martina Šafránová
V. B
Mgr. Katarína Melicherová
V. C
Ing. Anna Trulíková
VI. A
Mgr. Zuzana Popov
VI. B
Mgr. Alena Račáková
VII. A
Mgr. Jana Strhárska
VII. B
PaedDr. Eva Balážová
VII. C
Mgr. Mária Krupová
VIII. A
Mgr. Pavel Oravec
VIII. B
Mgr. Pavel Zboran
IX. A
Mgr. Helena Danková
IX. B
PaedDr. Marianna Močárová
UČITELIA BEZ TRIEDNICTVA
Mgr. Petra Cútová
Mgr. Maroš Hudík
Ing. Jana Chabadová
Mgr. Ľubomír Jančík
Mgr. Emília Magnová
Mgr. Katarína Petrusová
Mgr. Branislav Poliačik
Mgr. Renáta Sliacka
VYCHOVÁVATELIA ŠKD
I. oddelenie
Ing. Katarína Beláková
II. oddelenie
Bc. Janka Zummer Luptáková
III. oddelenie
Bc. Dagmar Lietavová
IV. oddelenie
Mgr. Radoslav Šulek
V. oddelenie
Mgr. Petra Peknušiaková
VI. oddelenie
Mgr. Alena Hanáková (vedúca ŠKD)
VII. oddelenie
Mgr. Ľubomír Jančík
VIII. oddelenie
Mgr. Katarína Petrusová
PEDAGOGICKÍ ASISTENTI
Mgr. Petra Cútová
Ing. Jana Fekiačová
Bc. Agnesa Krsková
Mgr. Juliana Kružliaková
Bc. Jana Moravčíková
Mgr. Petra Peknušiaková
OSTATNÍ ZAMESTNANCI
Mgr. Tomáš Biman
sociálny pedagóg
Mgr. Ján Čáby
externý zamestnanec
Mgr. Maroš Hudík
správca IT, webmaster
Ing. Jana Chabadová
výchovná a kariérna poradkyňa
Mária Ivanová
ekonómka
Mgr. Veronika Kalinová
školský psychológ
Mgr. Eva Marcineková
špeciálny pedagóg
František Molnár
školník
Marianna Vreštiaková
administratívny zamestnanec