VEDENIE ŠKOLY
riaditeľka školy
Mgr. Ľuboslava Bieliková
zástupkyňa riaditeľky školy
PaedDr. Eva Devečková
zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Alena Zagrapanová
TRIEDNI UČITELIA
I. stupeň
I. A
Mgr. Miroslava Lietavová
I. B
Mgr. Tatiana Jančíková
I. C
Mgr. Andrea Golianová
II. A
Mgr. Mária Mozoľová
II. B
Mgr. Tatiana Valverde
III. A
Mgr. Ľubica Balciarová
III. B
Mgr. Martina Mazúchová
IV. A
Mgr. Zuzana Krnáčová
IV. B
Mgr. Ivana Foltániová
IV. C
Mgr. Miroslava Kurčíková
II. stupeň
V. A
PaedDr. Marianna Močárová
V. B
Mgr. Pavel Zboran
VI. A
Mgr. Pavel Oravec
VI. B
Mgr. Mária Krupová
VII. A
Mgr. Martina Šafránová
VII. B
Mgr. Katarína Melicherová
VIII. A
Mgr. Zuzana Popov
VIII. B
Ing. Jana Chabadová
IX. A
Mgr. Jana Strhárska
IX. B
Mgr. Branislav Poliačik
UČITELIA BEZ TRIEDNICTVA
Mgr. Anna Bosáková
Mgr. Miroslava Ducheková
Mgr. Maroš Hudík
Mgr. Ľubomír Jančík
Mgr. Mária Kováčová
Mgr. Janette Jirkův Lacková
Mgr. Katarína Michalková
Mgr. Renáta Sliacka
Ing. Anna Trulíková
PEDAGOGICKÍ ASISTENTI
Mgr. Miroslava Ducheková
Ing. Jana Fekiačová
Mgr. Mária Kováčová
Bc. Agnesa Krsková
Mgr. Katarína Michalková
Bc. Jana Moravčíková
Mgr. Andrea Puškárová
VYCHOVÁVATELIA ŠKD
I. oddelenie
Ing. Katarína Beláková
II. oddelenie
Bc. Janka Zummer Luptáková
III. oddelenie
Mgr. Lucia Bayerová
IV. oddelenie
Mgr. Radoslav Šulek
V. oddelenie
Bc. Dagmar Lietavová
VI. oddelenie
Mgr. Petra Peknušiaková
VII. oddelenie
Mgr. Martin Vojtičko
VIII. oddelenie
Ing. Natália Šadibolová
OSTATNÍ ZAMESTNANCI
školský psychológ
Mgr. Samuel Adamčík
správca IT, webmaster
Mgr. Maroš Hudík
výchovná a kariérna poradkyňa
Ing. Jana Chabadová
administratívny zamestnanec
Mária Ivanová
ekonómka
Ing. Zuzana Lukáčová
špeciálny pedagóg
Mgr. Eva Marcineková
externý zamestnanec
Mgr. Lívia Mojzsisová
školník
František Molnár