dav

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia, vedieť poskytnúť prvú predlekársku pomoc, orientovať sa v teréne, to všetko dialo na…
PD_2021_9B_007

Aby nám v škole dobre bolo … (projektový deň v IX. B)

GLOBÁLNE PROBLÉMY V EKOSYSTÉME Cez projektový deň sme absolvovali dve interaktívne prednášky s prezentáciami a navštívili meteorologickú stanicu na Technickej univerzite vo Zvolene. Pán Jaroslav Vido nám rozprával o globálnom otepľovaní a…