Didaktické hry v prírode (OZO 3. ročník)

Dňa 24. 06. 2022 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili didaktických hier podľa stanovených úloh v ŠkVP. Najprv sme diskutovali o ochrane zdravia,…

Plavecký výcvik TRETIAKOV (III. A, B, C)

Ani sme už neverili, že sa to naozaj podarí. Pandémia koronavírusu bola náročná a ovplyvnila celé fungovanie v škole. Žiadne hromadné podujatia,…

Tajomstvo, ukryté v hline…

Hlina je dotyk, kontakt, pohladenie a radosť… i tam, kde nemôžu byť alebo chýbajú slová. Je prirodzené, že človek sa vracia…

HURÁ, KONEČNE KNIŽNICA… (III. B)

Po veľmi dlhej a nechcenej prestávke sme sa mohli opäť vrátiť na podujatie do knižnice. Veľmi sme sa tešili. Obzvlášť pri…

VARÍM, VARÍŠ, VARÍME… (III. B)

V rámci pracovného vyučovania sme diskutovali o správnom stolovaní, o tom ako sa pri stole správame, čo znamená uloženie príboru na tanieri, či…

Po stopách vodníka (III. B)

Uvedomiť si dôležitosť vody v živote pre človeka, rastliny a ostatné živočíchy bol jeden z hlavných cieľov nášho tretiackeho dopoludnia. Vybrali sme…

Rozvíjanie finančnej gramotnosti

Jednou z tém rozvíjania finančnej gramotnosti u žiakov je: Sporenie a investovanie a Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov. Kompetencia, ktorú sa snažíme u detí…