OZNAM – poplatky ŠKD

VÁŽENÍ RODIČIA, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, […]

Svet plný radosti (ŠKD)

Knihy sú skvelé. Hovorí sa, že otvárajú bránu k múdrosti, robia nás lepšími a parádne si pri ich čítaní oddýchneme. V novembrové popoludnie sme s malými prváčikmi navštívili Krajskú knižnicu Ľ. Štúra, ktorá pre […]

Projektový týždeň v ŠKD (tekvicové inšpirácie)

Tekvičku som mal,ráno som ju dopestoval.Bolo ráno sviatočné,bolo totiž tekvičné. Veronika, Marek, Dominik Deti zo školského klubu sa počas prvého novembrového týždňa zúčastnili projektového týždňa pod názvom Halloween na Slovensku […]

Mesiac OKTÓBER v našom ŠKD

JESEŇ RADOSŤ MÔŽE DAŤ… POPOLUDNIE NA SLIAČI Spolu s deťmi sme sa zúčastnili krásnej jesennej prechádzky kúpeľným mestom Sliač. Deti si užívali cestovanie vlakom, zbierali gaštany ukryté v opadaných listoch, ochutnávali liečivú […]

Mesiac SEPTEMBER v našom ŠKD

Projekt KYTICA ZDRAVIA. TANEČNÁ HORÚČKA Európsky týždeň športu 2022 sme oslávili trochu netradičným, ale o to zábavnejším pohybovým spôsobom – tancom. Na pódiu v Parku prof. A. Priesola pri Technickej univerzite deťom […]

Prázdninový vláčik – letné prázdninové výlety v ŠKD

HRAD  SLOVENSKÁ ĽUPČA, DOM REMESIEL –  NA SKLE MAĽOVANÉ Prvý prázdninový deň sme sa s deťmi ŠKD vybrali na výlet do krásneho, zaujímavou históriou opradeného mesta, Slovenská Ľupča. Navštívili povestný Ľupčiansky […]

Mesiac JÚN v našom ŠKD

LES UKRYTÝ V KNIHE 2022 Národné lesnícke centrum v spolupráci s partnermi pripravilo už dvanásty  ročník celoslovenskej kampane Les ukrytý  knihe. Cieľom projektu bolo upriamiť pozornosť na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na […]

Oznam o výške príspevku v ŠKD

VÁŽENÍ RODIČIA, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, […]

Mesiac MÁJ v našom ŠKD

TÝŽDEŇ DETSKEJ RADOSTIMDD – medzinárodný deň všetkých detí, malých, či veľkých. Deti sa tešia na tento magický deň plný hier, zábav a prekvapení. S oslavami sa spája dobrá nálada, príjemná […]