Prázdninový vláčik – letné prázdninové výlety v ŠKD

HRAD  SLOVENSKÁ ĽUPČA, DOM REMESIEL –  NA SKLE MAĽOVANÉ Prvý prázdninový deň sme sa s deťmi ŠKD vybrali na výlet do krásneho, zaujímavou históriou opradeného mesta, Slovenská Ľupča. Navštívili povestný Ľupčiansky […]

Mesiac JÚN v našom ŠKD

LES UKRYTÝ V KNIHE 2022 Národné lesnícke centrum v spolupráci s partnermi pripravilo už dvanásty  ročník celoslovenskej kampane Les ukrytý  knihe. Cieľom projektu bolo upriamiť pozornosť na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na […]

Oznam o výške príspevku v ŠKD

VÁŽENÍ RODIČIA, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, […]

Mesiac MÁJ v našom ŠKD

TÝŽDEŇ DETSKEJ RADOSTIMDD – medzinárodný deň všetkých detí, malých, či veľkých. Deti sa tešia na tento magický deň plný hier, zábav a prekvapení. S oslavami sa spája dobrá nálada, príjemná […]

Spoločne pod hviezdami (ŠKD)

Veľmi nás baví poznávať a skúmať nové veci… Dňa 22. apríla 2022 sme zorganizovali celoklubové popoludnie zamerané na rozvoj prírodovednej gramotnosti a v rámci interného projektu Krížom-krážom regiónom sme navštívili Krajskú hvezdáreň a planetárium […]

Mesiac MAREC v našom ŠKD

AKO TO VOĽAKEDY BOLO? Osievame múku, v červenom klobúku.Zanesieme k mlynárovi,na ten koláč lekvárový,na veľký chlieb,čo budeme jesť. Chlieb je od nepamäti základom našej stravy a v každej krajine a oblasti sa pečie podľa […]

Mesiac FEBRUÁR v našom ŠKD

REKLAMA – NENECHÁM SO SEBOU MANIPULOVAŤ Dennodenne sa v našich životoch stretávame s rôznymi reklamami. Sú také, ktoré nás rozosmejú, sú také, ktoré si zapamätáme a sú také, čo hneď prepneme. Reklama nás […]

SPOLOČNE POD HVIEZDAMI (22. apríl 2022 v ŠKD)

Tajomstvá vesmíru a krása hviezd priťahuje každý rok stovky detských návštevníkov. Tešíme sa na dobrodružstvo plné objavov. Podujatie organizované v rámci interného projektu Krížom – krážom regiónom.  Vážení rodičia, milé deti. Dňa […]