Mesiac MAREC v našom ŠKD

AKO TO VOĽAKEDY BOLO? Osievame múku, v červenom klobúku.Zanesieme k mlynárovi,na ten koláč lekvárový,na veľký chlieb,čo budeme jesť. Chlieb je od nepamäti základom našej stravy a v každej krajine a oblasti sa pečie podľa […]

Mesiac FEBRUÁR v našom ŠKD

REKLAMA – NENECHÁM SO SEBOU MANIPULOVAŤ Dennodenne sa v našich životoch stretávame s rôznymi reklamami. Sú také, ktoré nás rozosmejú, sú také, ktoré si zapamätáme a sú také, čo hneď prepneme. Reklama nás […]

SPOLOČNE POD HVIEZDAMI (22. apríl 2022 v ŠKD)

Tajomstvá vesmíru a krása hviezd priťahuje každý rok stovky detských návštevníkov. Tešíme sa na dobrodružstvo plné objavov. Podujatie organizované v rámci interného projektu Krížom – krážom regiónom.  Vážení rodičia, milé deti. Dňa […]

Jarné prázdniny v ŠKD

V dňoch od 7. marca 2022 do 11. marca 2022 budú JARNÉ PRÁZDNINY. Nástup detí na vyučovanie je 14. marca 2022 (pondelok).   Vážení rodičia. Milé deti. ŠKD organizuje v čase prázdninových […]

Mesiac DECEMBER v našom ŠKD

DIEVČATKO SO ZÁPALKAMI Týždeň adventného čítania Celý december už deti žili vianočnou náladou. Čitateľská štafeta ako ročníkové podujatie tretiakov s rozprávkou H. Ch. Andersena Dievčatko so zápalkami, len umocnilo náladu z očakávaných […]

Mesiac NOVEMBER v našom ŠKD

HOVORME O JEDLE. ZDRAVÉ MAŠKRTENIE V školskom klube detí sme sa v rámci projektového týždňa, Hovorme o jedle – zdravé maškrtenie, zamerali na mlieko a mliečne výrobky. Veď mlieko a mliečne výrobky patria medzi najdôležitejšie […]

OZNAM O PLATBÁCH ŠKD

VÁŽENÍ RODIČIA, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, […]

Mesiac OKTÓBER 2021 v našom ŠKD

ĽAN – OD STEBLA PO PLÁTNO V októbri sme my, klubáci, navštívili interaktívnu výstavu Ľan – od stebla po plátno v Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene. Pani lektorka nás zaujímavým spôsobom oboznámila […]