Papierová olympiáda

V našom klube si deti neskutočne vážime, a preto sme sa rozhodli, že k ich sviatku – MDD pripravíme pre nich netradičnú zábavnú, tvorivú, jedinečnú papierovú olympiádu. V spolupráci s členmi inkluzívneho tímu a členmi Žiackej […]

Oznam ŠKD o výške príspevku

VÁŽENÍ RODIČIA, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, […]