PD_2022_IXB_002

Projektový deň (IX. B)

Náš projektový deň, tento rok bol zameraný na 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu. Začali sme tým, že už doma predtým sme mali „vyspovedať“ všetkých dospelých s otázkou…
dav

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia, vedieť poskytnúť prvú predlekársku pomoc, orientovať sa v teréne, to všetko dialo na…
LVVK_8_2022_003

KRÁLIKY a naše slnečné zážitky na LVVK (8. ročník)

Účasť na lyžiarskom kurze nás veľmi potešila a určite nám dala zážitok, na ktorý budeme všetci spomínať. Užili sme si kopec zábavy zo skvelým inštruktorom, robili sme curving, rôzne zábavné…
PD_8AB_holokaust_02

Projektový deň

Náš Projektový deň sa konal 27. 10. 2021. Témou bol Holokaust. Cestovali sme do bývalého pracovného tábora v Seredi. Naša trieda bola ešte pred návštevou tábora rozdelená do štyroch skupín a každá…