vesmir_a_my_2022_002

Vesmír a my (IV. A, B, C)

Vesmír. To krátke slovo v sebe zahŕňa nekonečno, obrovskú silu, zázračno, poznanie i nepoznanie. Aspoň s časťou tohto obrovského nekonečne sme sa zoznámili…
badatelske_ucenie_2022_004

Bádateľské učenie v prírodovede (IV. B)

Čo spadne skôr na zem? Papierová guľôčka, kniha alebo hárok papiera?Čo je magnet?Čo magnet priťahuje?Čo sú to magnetické póly?Učenie u nás…
OZO_tretiaci_2022_008

Didaktické hry v prírode (OZO 3. ročník)

Dňa 24. 06. 2022 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili didaktických hier podľa stanovených úloh v ŠkVP. Najprv sme diskutovali o ochrane zdravia,…
ZPV_3_2022_03

Plavecký výcvik TRETIAKOV (III. A, B, C)

Ani sme už neverili, že sa to naozaj podarí. Pandémia koronavírusu bola náročná a ovplyvnila celé fungovanie v škole. Žiadne hromadné podujatia,…
tajomstvo_v_hline_2022_01

Tajomstvo, ukryté v hline…

Hlina je dotyk, kontakt, pohladenie a radosť… i tam, kde nemôžu byť alebo chýbajú slová. Je prirodzené, že človek sa vracia…
Books HD

HURÁ, KONEČNE KNIŽNICA… (III. B)

Po veľmi dlhej a nechcenej prestávke sme sa mohli opäť vrátiť na podujatie do knižnice. Veľmi sme sa tešili. Obzvlášť pri…
varime_2022_010

VARÍM, VARÍŠ, VARÍME… (III. B)

V rámci pracovného vyučovania sme diskutovali o správnom stolovaní, o tom ako sa pri stole správame, čo znamená uloženie príboru na tanieri, či…
dav

Po stopách vodníka (III. B)

Uvedomiť si dôležitosť vody v živote pre človeka, rastliny a ostatné živočíchy bol jeden z hlavných cieľov nášho tretiackeho dopoludnia. Vybrali sme…
12

Rozvíjanie finančnej gramotnosti

Jednou z tém rozvíjania finančnej gramotnosti u žiakov je: Sporenie a investovanie a Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov. Kompetencia, ktorú sa snažíme u detí…