You are currently viewing Finančná gramotnosť u prvákov

Finančná gramotnosť u prvákov

Základy finančnej gramotnosti sa budujú odmalička. Aj preto si naši prváci počas celého roka s radosťou osvojovali základné finančné pojmy, pracovali s nimi, analyzovali pripravené finančné hry a modelové situácie zo života. Oboznámili sa s bankovkami, ich hodnotou. Pochopili, že peniaze sú dôležité, ale najdôležitejšie hodnoty sú zdravie, rodina, láska, porozumenie a rešpektujúce vzťahy. Hry na obchod, rebrík hodnôt či finančný futbal sa im veľmi páčili. Aj rodičia poskytli p. lektorke a p. učiteľkám  pozitívnu spätnú väzbu.