FIG_2022_8A_11

Rozvoj finančnej gramotnosti (VIII. A)

Junior Achievement Slovensko je vzdelávacia organizácia, ktorá už 30 rokov pomáha rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú…