You are currently viewing Rozvoj mladej mysle (projektový deň 2021 – VI. A)

Rozvoj mladej mysle (projektový deň 2021 – VI. A)

  • Post category:r2016A

Aby nám v škole dobre bolo…

Hlavolamy a naša trieda patria k sebe. Na vyučovaní, ale aj  doma radi riešime tajuplné hlavolamy, máme radi logické hry a tvorivé hádanky.

Tak aj téma projektového dňa bola HLAVOLAMY.

Prostredníctvom digitálnej prezentácie sme sa oboznámili s históriou hlavolamov a s ich rôznymi druhmi. Popritom sme riešili hlavolamy logické, číselné, zápalkové… Zabavili sa najmä pri hlavolamoch skladacích – kocka, had, puzzle kocka, pentomino.

Druhou fázou projektového dňa bola tvorivá časť, ktorej predchádzala teória o tangrame, o jeho podstate a spôsobe jeho vytvárania.

Každý z nás si podľa návodu vyrobil svoj vlastný tangram. Ďalší čas sme využili na skladanie rôznych tangramových obrázkov.

Z reakcií spolužiakov je zrejmé, že niektoré informácie a druhy hlavolamov boli pre nich nové a so záujmom hľadali originálne riešenia. Zaujala nás aj tvorba vlastného tangramu a skladanie rôznych obrázkov. Niektorí z nás aj bez návodu vytvorili a poskladali vlastné obrázky s využitím všetkých siedmich častí.                                                               

žiaci VI. A