Pokyny, upravujúce podmienky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene na obdobie školského roka 2021/2022 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu školy a ŠKD platiace od 13.12.2021

  • Post category:Oznamy

Úprimne ďakujem zamestnancom, rodičom a žiakom za zvládnutievzdelávacích zadaní/úloh/aktivít v uplynulých mesiacoch. Spolu v chaosehľadáme jednoduchosť, z nesúladu robíme harmóniua uprostred ťažkostí sme našli mnoho príležitosti a výziev. :) Všeobecné ustanovenia Riaditeľka Základnej školy, Mgr.…

Continue ReadingPokyny, upravujúce podmienky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene na obdobie školského roka 2021/2022 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu školy a ŠKD platiace od 13.12.2021