You are currently viewing Vianočná pošta

Vianočná pošta

Výzva občianskeho združenia Pohodovo: Spravme Vianoce neznámym starkým! Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí.

Žiaci našej školy sa pridali do veľkej rodiny dobrovoľníkov a zapojili sa do 5. ročníka Vianočnej pošty. Malí aj veľkí dobrovoľníci pripravovali na hodinách výtvarnej výchovy vlastnoručné vyrobené vianočné pohľadnice.

Písali vianočné verše a priania adresne pre 120 seniorov z troch domovov dôchodcov.

Tento rok sme posielali veľké obálky a balík naplnené vianočnými pohľadnicami do Senca, Kráľovského Chlmca či do Liptovskej Ondrašovej.

Veríme, že sme vyčarili úsmev na tvárach mnohých starkých, ktorí v tejto neľahkej situácii často zažívajú nedobrovoľné odlúčenie od svojich rodín. 

Mgr. Ľubica Balciarová, školská knihovníčka