Vedieť viac… celoslovenský projekt SEEDs n. o.

Vedieť viac… celoslovenský projekt SEEDs n. o.

Hlavná budova parlamentu v Štrasburgu nesie meno Louise Weissovej… Kto bola táto vzácna a vplyvná žena, ktorej priateľmi boli aj Eduard BenešTomáš Masaryk či Milan Štefánik? Odpoveď na túto i desiatky ďalších (rovnako zaujímavých, inšpirujúcich) otázok sme hľadali pri návšteve Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Dozvedeli sme sa, že Louise Weissová sa nezmazateľným spôsobom zapísala do histórie súčasnej Európy. V prvých priamych voľbách do EP (v roku 1979) bola zvolená za jeho poslankyňu. Ako najstaršia z poslancov a poslankýň Európskeho parlamentu predsedalana ustanovujúcej schôdzi a predniesla prvý inauguračný príhovor. Pokroková a nezlomná žena bola počas svojho života svedkom mnohých významných udalostí 20. storočia. Dnes ju vnímame ako celoživotnú obhajkyňu európskych hodnôt, ale aj bojovníčku za mier a práva žien.

Ako znalec a obhajca hodnôt, ktoré Európu spájajú, vystupoval aj náš hostiteľ – europoslanec Vladimír Bilčík. Spolu s pani Alenou Poláčkovou, sudkyňou Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasbourgu, plnili svoje hostiteľské povinnosti na jednotku s hviezdičkou.

Šiesti ocenení žiaci a zástupcovia Žiackej školskej rady ZŠ na ul. P. Jilemnického 2 vo Zvolene dostali jedinečnú príležitosť zažiť zasadnutie EP, objaviť/precítiť jeho atmosféru (aj obedovať v jedálni EP), zoznámiť sa s históriou i súčasnosťou Európskej únie. Po pandemických dvoch rokoch sme boli prvá návšteva študentov, ktorá pozvanie pána Bilčíka využila (naplno a nesmierne obohacujúco). Spolu sme diskutovali aj o súčasných európskych výzvach, európskych hodnotách, aktuálnej politike, prijatých stratégiách a návrhoch. Konštruktívne, tak ako to zdôrazňoval Vladimír Bilčík, s cieľom porozumieť si a hlavne dohodnúť sa.

Všetkých nás očarilo kozmopolitné mesto Štrasburg, jeho história i súčasnosť. Naplno sme preciťovali alsaskú klímu, kvalitné jedlo, plavbu loďou či historické pamiatky a múzeá. Ďakujeme organizátorom, sprievodcom, hostiteľom za učenie sa skúsenosťou, zážitkom.

                                               Ľuboslava Bieliková a účastníci projektu Vedieť viac…
ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene