Svet plný radosti (ŠKD)

Knihy sú skvelé. Hovorí sa, že otvárajú bránu k múdrosti, robia nás lepšími a parádne si pri ich čítaní oddýchneme. V novembrové popoludnie sme s malými prváčikmi navštívili Krajskú knižnicu Ľ. Štúra, ktorá pre…

Continue Reading Svet plný radosti (ŠKD)

Dopravná výchova druhákov (II. B)

  • Post category:r2021B

Na priechode zastavím,oči riadne otvorím.Pozriem vľavo, potom vpravo,cez cestu prejdem hravo. Deti sú nielen najmenšími účastníkmi cestnej premávky, ale i najzraniteľnejšími. Preto sme ocenili stretnutie s pani policajtkou Mgr. Milotou Kaplánovou,…

Continue Reading Dopravná výchova druhákov (II. B)