Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  • Post category:Oznamy

Riaditeľka ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene oznamuje, že prijme do pracovného pomeru školského psychológa V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a…

Continue Reading Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Detská konferencia 2022

Po trojročnej „pandemickej“ prestávke sme vymenili školské lavice za akademickú pôdu Technickej univerzity a v Kongresovom centre ŠD sme uskutočnili výnimočné podujatie našej školy - Detskú konferenciu 2022. Za účasti pani…

Continue Reading Detská konferencia 2022
Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)
dav

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia, vedieť poskytnúť prvú predlekársku pomoc, orientovať sa v teréne, to všetko dialo na…

Continue Reading Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)