KLUB V POHYBE

ROZHÝBME SA SPOLOČNE Deti zo školského klubu sa v rámci Európskehotýždňa športu 2021 zúčastnili celoklubového športového popoludnia, ktoré bolo zamerané nielen na bežecké štafety, ale aj na netradičné športy, ako je…

Continue Reading KLUB V POHYBE

Papierová olympiáda

V našom klube si deti neskutočne vážime, a preto sme sa rozhodli, že k ich sviatku - MDD pripravíme pre nich netradičnú zábavnú, tvorivú, jedinečnú papierovú olympiádu. V spolupráci s členmi inkluzívneho tímu a členmi Žiackej…

Continue Reading Papierová olympiáda

Oznam ŠKD o výške príspevku

VÁŽENÍ RODIČIA, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen,…

Continue Reading Oznam ŠKD o výške príspevku