V roku 2022/2023 sa žiaci VIII. B spojili so žiakmi bývalej Cé triedy v tomto ročníku.

dav

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia, vedieť poskytnúť prvú predlekársku pomoc, orientovať sa v teréne, to všetko dialo na…
ekowasteri_VIIC_2022_003

EKOWASTERI (VII. C)

Odpad – večný problém. Ako eliminovať jeho množstvo? Prečo vôbec separovať? Vedieť triediť odpad správne. Poznať farebné označenia kontajnerov. Naučiť mladších žiakov odpovedať na tieto otázky hravou formou bolo cieľom…
dusa_v_obraze_VIIC_2022_010

Duša v obraze (VII. C)

Tvorivosť, kreativita, predstavivosť, manuálna zručnosť, estetické cítenie, to všetko sú schopnosti, ktorými disponujú umelci. Nie všetkým ich dielam rozumieme, nie všetky sú práve nám sympatické. A s týmto vedomím sme sa do…
festival_Zeme_VIIC_2022_006

Festival ZEME (VII. C)

Druhé júnové dopoludnie sa mestský park v Banskej Bystrici stal priestorom na objavovanie, bádanie, pozorovanie, hádanie, vyrábanie, počúvanie, stavanie, diskutovanie, skladanie, jednoducho nepriamo na učenie sa. Desať stánkov, ktoré zastrešovalo desať…
LVVK_7_2022_001

LYŽIARSKY VÝCVIK KRAHULE (7. ročník)

Konečne prišlo to, na čo sa každý siedmak najviac teší: lyžiarsky. Náš sa konal na Krahuliach. Keď sme dorazili na miesto, pred nami sa týčil veľký lyžiarsky kopec a pod…