You are currently viewing Didaktické hry v prírode (OZO 3. ročník)

Didaktické hry v prírode (OZO 3. ročník)

Dňa 24. 06. 2022 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili didaktických hier podľa stanovených úloh v ŠkVP. Najprv sme diskutovali o ochrane zdravia, správaní sa pri evakuácii, prakticky sme si ukázali, ako ošetriť rany a ako obviazať malé zranenie. Nasledovalo spoznávanie prírody a okolia.

Tento rok sme sa vybrali objavovať minerálne a termálne pramene mesta Sliač. Do kúpeľov sme sa premiestnili vlakom. Nasledovala pešia chôdza za prameňmi. Našli sme pramene Štefánik, Lenkey, Bystrica a Adam, ktoré boli na jednej lúke. Všetky pramene sme ochutnali a nabrali sme si z nich aj domov.

Po oddychu nám pani učiteľky pripravili niekoľko štafetových hier, pri ktorých sme sa dobre vyšantili. Cestou na vlakovú stanicu v Sliači sme videli Stíhačku MiG-21, ktorá je súčasťou oddychového parku Tri duby. Aj cesta vlakom bola pre nás silným zážitkom.