Povzbudzovačka spolužiaka (IV. A)

  • Post category:r2019A

Na podporu budovania triedneho spoločenstva sa žiaci IV.A po vzájomnej dohode rozhodli zúčastniť sa niekoľko akcií pod názvom POVZBUDZOVAČKA SPOLUŽIAKA. Prvá triedna POVZBUDZOVAČKA prebehla v nedeľu 13. 11. 2022 na…

Čítať viac Povzbudzovačka spolužiaka (IV. A)

Vesmír a my (IV. A, B, C)

Vesmír. To krátke slovo v sebe zahŕňa nekonečno, obrovskú silu, zázračno, poznanie i nepoznanie. Aspoň s časťou tohto obrovského nekonečne sme sa zoznámili my, štvrtáci 21.09. 2022 v Krajskej hvezdárni Maximiliána Hella v Žiari nad…

Čítať viac Vesmír a my (IV. A, B, C)

Štvrtáci čítajú prvákom. Listy od Félixa. (IV. A)

  • Post category:r2019A

Naši žiaci – štvrtáci si v prvý školský týždeň pripravili pre prváčikov prekvapenie v podobe dramatizovaného čítania rozprávky. Prvákom prečítali úvod z knihy Listy od Félixa od autorov Annette Langen a Constanza Droop.…

Čítať viac Štvrtáci čítajú prvákom. Listy od Félixa. (IV. A)

Didaktické hry v prírode (OZO 3. ročník)

Dňa 24. 06. 2022 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili didaktických hier podľa stanovených úloh v ŠkVP. Najprv sme diskutovali o ochrane zdravia, správaní sa pri evakuácii, prakticky sme si ukázali, ako ošetriť…

Čítať viac Didaktické hry v prírode (OZO 3. ročník)