Plavecký výcvik TRETIAKOV (III. A, B, C)

Ani sme už neverili, že sa to naozaj podarí. Pandémia koronavírusu bola náročná a ovplyvnila celé fungovanie v škole. Žiadne hromadné podujatia, žiadne miešanie žiakov z rôznych tried. Kurzy boli úplné TABU. V apríli…

Continue Reading Plavecký výcvik TRETIAKOV (III. A, B, C)

Tajomstvo, ukryté v hline…

Hlina je dotyk, kontakt, pohladenie a radosť... i tam, kde nemôžu byť alebo chýbajú slová. Je prirodzené, že človek sa vracia k činnostiam, ktoré mu prinášajú potešenie, rovnováhu, pohodu, relax, energiu a rozvíjajú…

Continue Reading Tajomstvo, ukryté v hline…

Po stopách vodníka (III. A)

  • Post category:r2019A

Uvedomiť si dôležitosť vody v živote pre človeka, rastliny a ostatné živočíchy bol jeden z hlavných cieľov nášho tretiackeho dopoludnia. Vybrali sme sa po stopách vodníka – slovanskej rozprávkovej bytosti žijúcej vo…

Continue Reading Po stopách vodníka (III. A)

Rozvíjanie finančnej gramotnosti

Jednou z tém rozvíjania finančnej gramotnosti u žiakov je: Sporenie a investovanie a Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov. Kompetencia, ktorú sa snažíme u detí rozvíjať je prijímanie finančných rozhodnutím zvažovaním alternatív a dôsledkov, čo…

Continue Reading Rozvíjanie finančnej gramotnosti