Vesmír a my (IV. A, B, C)

Vesmír. To krátke slovo v sebe zahŕňa nekonečno, obrovskú silu, zázračno, poznanie i nepoznanie. Aspoň s časťou tohto obrovského nekonečne sme sa zoznámili my, štvrtáci 21.09. 2022 v Krajskej hvezdárni Maximiliána Hella v Žiari nad…

Čítať viac Vesmír a my (IV. A, B, C)

Bádateľské učenie v prírodovede (IV. B)

  • Post category:r2019B

Čo spadne skôr na zem? Papierová guľôčka, kniha alebo hárok papiera?Čo je magnet?Čo magnet priťahuje?Čo sú to magnetické póly?Učenie u nás nie je len o tom, že my sedíme a pani učiteľka rozpráva.My…

Čítať viac Bádateľské učenie v prírodovede (IV. B)

Didaktické hry v prírode (OZO 3. ročník)

Dňa 24. 06. 2022 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili didaktických hier podľa stanovených úloh v ŠkVP. Najprv sme diskutovali o ochrane zdravia, správaní sa pri evakuácii, prakticky sme si ukázali, ako ošetriť…

Čítať viac Didaktické hry v prírode (OZO 3. ročník)