Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC NOVEMBER 2021
(plán práce vo formáte .PDF)

Konflikty v spoločnosti potrebujeme. Ticho je jedna z najhorších foriem pasívnej agresie.

Dušan Ondrušek


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci

Nadpredmetová hodnotová, charakterová výchova. Budovanie triednych spoločenstiev. Wellbeing vo vzdelávaní. Tvorba bezpečného prostredia. Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých.


VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú.

POZNÁMKY

  1. Pomocná ruka. Za hranicami Slovenska, rovesnícke vzdelávanie, priebežná organizácia dobrovoľníctva absolventov ZŠ v podmienkach ŠKD.

  2. Pripravujeme dobrovoľnícke podujatie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Red-Pin-PNG-Pic
pandemia-5

ĎAKUJEME….ĎAKUJEME…ĎAKUJEME

Úprimne ďakujem v mene všetkých zamestnancov školy rodičom našich žiakov, Mestu Zvolen a pediatrom za trpezlivosť, vzájomnú dôveru i porozumenie, s ktorými sa stretávame pri denných výzvach riešenia aktuálnej pandemickej situácie. […]
ilustracne

Pasovačka za rytierov a princezné

Máme radi naše školské tradície. Je v nich dostatok nespútanej radosti, smiechu, výziev, ale aj tajomstiev. Farebné inšpirácie pre malých obrazne vytvárajú cestu návratu dospelých do pokojného sveta detí. Kráľ, princezná, rytier, […]

NOVINKY

KLUB V POHYBE

ROZHÝBME SA SPOLOČNE Deti zo školského klubu sa v rámci Európskehotýždňa športu 2021 zúčastnili celoklubového športového popoludnia, ktoré bolo...

Celý článok