ETV_IXA_2023_002

Zážitkové hodiny na etickej výchove (IX. A)

Je cieľom etickej výchovy formovať osobnosť s vlastnou identitou, hodnotami a postojmi? Alebo je dôležitejšie rozvíjať sociálno – komunikačné zručnosti v kolektíve rovesníkov?…
FIG_2023_03

Rozvoj finančnej gramotnosti (IX. A)

To bol názov trojdňového kurzu, ktorý absolvovali všetci žiaci našej triedy počas projektového týždňa. Organizátorom je JA Slovensko, člen skupiny…
PD_9A_2023_05

Projektový deň 2023 (IX. A)

Budúcnosť každého je v jeho vlastných rukách. K spokojnej budúcnosti patrí aj zamestnanie, ktoré bude človeka napĺňať. Prvá cesta k tomu je správna…
ETV_2023_001

Etická výchova (VIII. A)

Učenie sa na etickej výchove je často neformálne a zábavné; podporujúce vlastný názor, osobnú argumentáciu, pozitívnu komunikáciu i podporné správanie, zdieľané hodnoty,…
FIG_2022_8A_11

Rozvoj finančnej gramotnosti (VIII. A)

Junior Achievement Slovensko je vzdelávacia organizácia, ktorá už 30 rokov pomáha rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú…