Etická výchova (VIII. A)

Etická výchova (VIII. A)

  • Post category:r2015A

Učenie sa na etickej výchove je často neformálne a zábavné; podporujúce vlastný názor, osobnú argumentáciu, pozitívnu komunikáciu i podporné správanie, zdieľané hodnoty, ale aj vzájomnú spoluprácu. Cez hry, zážitky, otázky a tímovú spoluprácu riešime aj to ako prepájať ľudí cez poznanie a tvoriť tak mosty od mikrosvetov každého z nás až ku spoluzodpovednosti za náš spoločný svet. Fotografie zachytávajú naše komunitné akcie – Deň vďačnosti medzi obyvateľmi Zvolena a aktivity projektu Malí veľkí učitelia, v ktorom sme učili, t.j. pripravovali a realizovali aktivity rovesníckeho vzdelávania pre štvrtákov. Veď vzájomné poznanie nás neustále zbližuje.

Pani riaditeľka nám pripomína, že hra, pomoc a spoločné prežívanie radosti či tvorivých nápadov sú spôsoby podpory v premýšľaní, ktoré nám „neskôr“ pomôžu mať vytvorené oporné spôsoby toho, ako premýšľať nad tým, s čím sa v budúcnosti stretneme… čiže Čo sa za mladi naučíš, to ako by si na starosť našiel…

Aj o tom je budúcnosť učenia a jeho prispôsobenie životu.