PD_2022_03

Projektový deň (VIII. B)

Tohtoročný projektový deň sme venovali nášmu veľkému projektu Hovoriace skaly a iné záhady z minulosti. Od začiatku školského roka sme na hodinách angličtiny riešili čiastkové úlohy, ktorými  sme si vytvorili základ pre…
dav

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia, vedieť poskytnúť prvú predlekársku pomoc, orientovať sa v teréne, to všetko dialo na…
LVVK_7_2022_001

LYŽIARSKY VÝCVIK KRAHULE (7. ročník)

Konečne prišlo to, na čo sa každý siedmak najviac teší: lyžiarsky. Náš sa konal na Krahuliach. Keď sme dorazili na miesto, pred nami sa týčil veľký lyžiarsky kopec a pod…
PD_2021_7B_09

Aby nám v triede dobre bolo – projektový deň 2021 (VII. B)

V triede a v škole trávime veľkú časť svojho dňa. Aby sme sa v našom prostredí cítili dobre, naplánovali sme si na projektový deň ( 27.10.2021) témy a aktivity, ktoré prispievajú k wellbeingu v škole. Skúšanie, test…