You are currently viewing Štvrtáci čítali prvákom

Štvrtáci čítali prvákom

Ako najlepšie spoznať našich prváčikov?

Ako sa s nimi skamarátiť?

Ako ich povzbudiť do učenia a učiť ich čítať?

My, štvrtáci to robíme takto. Pani učiteľky vyberú vhodný text na rolové čítanie. V triedach si rozdelíme role, ktoré si nacvičíme a jednotlivé postavy sa snažíme prezentovať citovo, zážitkovo, nechýba ani rozprávač. potom nastáva deň D, kedy sa stretneme s našimi prvákmi a prezentujeme im nacvičený text. V septembri sme využili na spoločné stretnutia exteriérové priestory novopostaveného altánku v areály školy a priestor v parku prof. Adolfa Priesola.

Malí veľkí učitelia (štvrtáci) po spoločnej akcii napísali:

 • Bolo super vidieť, akí sme boli aj my malí.
 • Bol som šťastný, že tam bol aj môj sused Matias. Bol som veľmi rád a ochotný mu prečítať text. Dúfam, že bol šťastný aj on.
 • Vnímal som to tak, že ma čítanie pre prvákov bavilo, bolo dobre, že sme čítali všetci a prváci nám tlieskali.
 • Už pri rozdeľovaní rolí som sa cítil výborne, ja som bol zajac.
 • Veľmi sa mi to páčilo. Prváci nevyrušovali, pekne počúvali a sedeli na mieste. Páčilo sa mi, že sme všetci čítali.
 • Trošku som sa bála, ale keď sme dočítali a prváci nám zatlieskali, bol to super pocit. Páčilo sa mi to.
 • Bolo to zábavné a mne sa to páčilo.
 • Páčilo sa mi čítať, lebo rád čítam. Bavilo ma to.
 • Veľmi sa mi páčilo čítať prvákom.
 • Najprv sme si rozdelili role. Bola som motýľ. Veľmi som sa tešila. Spomedzi prvákov som poznala jedno dievčatko, volá sa Nadja.
 • Ja som to vnímal dobre, vidieť prvákov, ktorí budú o štyri roky tiež štvrtáci a my ôsmaci. Verím tomu, že aj oni budú čítať prvákom a táto tradícia sa na našej TROJKE zachová.
 • Mala som rolu vrabca a bola som šťastná, že sa na mňa všetci usmievali.
 • Veľmi nás tešilo čítať súrodencom prvákom 😀