Úspech Inky Strapcovej

Nie cez hlas,ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes. J. Čajková Dieťa prostredníctvom literárneho textu vypovedá o svojom vzťahu k svetu. Tlmočí svoje zážitky, skúsenosti a musí vedieť, o čom recituje. Prvoradý…

Continue Reading Úspech Inky Strapcovej

Tajomstvo, ukryté v hline…

Hlina je dotyk, kontakt, pohladenie a radosť... i tam, kde nemôžu byť alebo chýbajú slová. Je prirodzené, že človek sa vracia k činnostiam, ktoré mu prinášajú potešenie, rovnováhu, pohodu, relax, energiu a rozvíjajú…

Continue Reading Tajomstvo, ukryté v hline…

Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti (IV. C)

  • Post category:r2018C

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra sa v týždni od 21. februára do 25. februára 2022 uskutočnili pestré aktivity v rámci Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti. Podujatie má vo Zvolene dlhoročnú tradíciu. Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti vytvára priaznivé…

Continue Reading Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti (IV. C)